Cookies

 

Na tejto webovej stránke sa používajú nasledovné typy cookies:

  • Relácia cookies: cookies, ktoré sú dočasné a používajú sa na zlepšenie používania webovej stránky.

  • Časovo obmedzené cookies: Google Analytics sa používa na zhromaždenie štatistík o používaní webovej stránky. Spoločnosť Pharm-In, spol. s.r.o. , organizačná zložka Slovensko nepoužíva cookies na vašu identifikáciu ani na žiadne iné účely, okrem tých, ktoré sú popísané v tejto časti Použitie cookies.

Pre viac podrobností o cookies používaných na tejto webovej stránke, pozri tabuľku nižšie.

Typ cookie

Popis cookie

Doba uloženia

Google Analytics;

cookies tretej strany na umožnenie používania štatistík.

Používajú sa nasledovné cookies Google Analytics:

 

 

__utma: identifikuje konkrétnych návštevníkov (pre webový prehliadač je uložený konkrétny kód).

2 roky

 

__utmb: používa sa na vytváranie štatistík o používaní webovej stránky. Ukladá informácie o aktuálnych návštevách webovej stránky.

30 minút (od poslednej aktualizácie)

 

__utmc: používa sa na určenie toho, či je návšteva nová alebo pokračujúca. Cookie je iba pre aktuálnu návštevu a bude vymazaný pri zatvorení prehliadača.

Iba cookie relácia

 

__utmv: používa sa na určenie kategórie návštevníka, napr. v závislosti od toho, ako návštevník na webovú stránku vstúpil.

2 roky

 

__utmz: používa sa na vytvárenie štatistík o tom, odkiaľ návštevník vstupuje na webovú stránku.

2 roky