Referencovanie cien liekov

Ceny liekov v Európskej Únii ovplyvňujú aj vývoj cien na Slovensku. V rámci tzv. referencovania cien liekov sa porovnáva úradne určená cena lieku na Slovensku s úradne určenou cenou v iných štátoch Európskej Únie.

Ako sa úradne určuje cena lieku?

V zmysle zákona, tzv. úradne určená cena lieku (ÚUC lieku) je cena lieku určená MZ SR, ktorá nemôže byť prekročená pri prvom predaji lieku na území Slovenskej republiky (SR), ani pri ďalšom predaji lieku držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov.

Referencovanie cien liekov

Zákon na Slovensku určuje povinnosť pravidelného porovnávania cien liekov v SR s cenami v krajinách EÚ. Európska referenčná cena (ERC) lieku je priemer troch najnižších cien lieku, dohľadaných vo verejne dostupných databázach krajín EÚ, vyjadrená v predajnej cene výrobcu. Cena lieku v SR sa musí nachádzať pod úrovňou ERC daného lieku. Konanie vo veci porovnávania cien liekov (tzv. referencovanie cien liekov) môže MZ SR začať z vlastného podnetu dvakrát v priebehu kalendárneho roka.

Prečo je referencovanie cien liekov náročné?

Výrobcovia majú povinnosť podať referenčné ceny do 25 dní od začatia konania. Počas tohto krátkeho obdobia je potrebné vykonať množstvo úkonov. Je potrebné vyhľadať platné ceny vo všetkých krajinách EÚ a to pre všetky lieky v portfóliu výrobcu, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov. Orientácia na zdrojových stránkach a v cieľových databázach jednotlivých krajín EÚ je náročná, nakoľko niektoré z nich sú neprehľadné, podliehajú častým zmenám a niektoré sú dostupné len v lokálnych jazykoch. V niektorých krajinách nie je zverejnená informácia o cenách výrobcov, ale len cena na úrovni distribútora alebo lekárne. V takom prípade je túto cenu potrebné odvodiť na základe platných pravidiel pre stanovenie výšky obchodnej prirážky a dane v príslušných krajinách. Ceny výrobcov je potrebné prepočítať na Euro, prostredníctvom konverzných kurzov určených MZ SR a na základe získaných cien vypočítať ERC lieku. Následne musí každý výrobca vyplniť formulár CNref a podať ho prostredníctvom elektronického portálu MZ SR. Ak ÚUC lieku presahuje ERC lieku, výrobca je povinný najneskôr do piatich dní od predloženia údajov podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku.

Referencovanie cien liekov môže byť rýchle, jednoduché a presné!

Aplikácie Pharm-In Apps umožňujú jednoduchú a rýchlu analýzu údajov o liekoch registrovaných na Slovensku na základe dostupných a vyžiadaných údajov z viacerých verejne dostupných zdrojov, ktoré zhromažďujú a analyzujú v spoločnom virtuálnom prostredí. Aplikácia PRICE-Ex umožňuje užívateľom rýchle a komplexné spracovanie referencovania cien liekov. Stačí niekoľko sekúnd a aplikácia vyhľadá príslušné balenia liekov a ich ceny vo všetkých krajinách EÚ so zohľadnením obchodných prirážok a kurzov a vypočíta ERC príslušného lieku. Aplikácia následne automaticky vyplní formulár, ktorý je potrebné elektronicky podať na portál MZ SR.

Informáciu o cenách liekov v EÚ môžete nosiť so sebou!

Údaje o cenách liekov v EÚ môžete mať k dispozícii už aj vo vašom mobilnom zariadení! Mobilná aplikácia Pharm-In Apps ponúka na jednom mieste všetky dôležité informácie o liekoch registrovaných v SR, vrátane cien liekov v EÚ. Údaje v aplikácii sú denne aktualizované, prehľadne zobrazené a kdekoľvek dostupné, takže ku všetkým informáciám je možné sa dostať pohodlne v priebehu niekoľkých sekúnd. Aplikácia využíva najnovšie technológie a je vytvorená v príjemnom užívateľskom prostredí. Je dostupná na stiahnutie pre všetky smartfóny so systémami Android aj iOS.

Zdroje:

https://www.pharmin.sk/sk/pharm-in-apps/

https://www.mobile.pharminapps.sk/