Aplikácie Pharm-In Apps

Dostupnosť komplexných dát o liekoch v reálnom čase

V 21. storočí je rýchlosť a dostupnosť dát jednou z kľúčových podmienok pre kontinuálne napredovanie, obzvlášť v oblasti farmaceutického priemyslu, ktorý patrí medzi lídrov v oblasti technologickej inovácie. Pre profesionálov pracujúcich v rôznych oblastiach zdravotníctva a farmácie sú aktuálne a presné informácie o liekoch nesmierne dôležité.

Údaje o liekoch sú dostupné na mnohých miestach, v rôznych formátoch a sú aktualizované s rôznou frekvenciou. Mnohé informácie chýbajú úplne. Vyhľadávanie a triedenie dát trvá častokrát dlhšie ako ich následná analýza a použitie. Ak si aj všetky dostupné dáta a informácie prácne zhromaždíme, nie je ľahké sa v nich orientovať a správne sa na ich základe rozhodovať.

Je však možné nájsť informácie o liekoch rýchlo, na jednom mieste a vždy ich mať poruke?

Odpoveď je ÁNO, v aplikáciách od spoločnosti Pharm-In

Spoločnosť Pharm-In má dlhodobé skúsenosti a komplexné znalosti v oblasti liekovej politiky a je lídrom v SR pri sprístupňovaní nových technológií a dátovej základne pre oblasť liekov. V tíme spoločnosti Pharm-In pracujú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami a expertízou v rôznych oblastiach, ktoré si vyžaduje práca v oblasti liekovej politiky a pomocou vlastného IT tímu vyvíja aplikácie, ktoré sú základnou výbavou pri zavádzaní nových zdravotníckych technológií. Aplikácie Pharm-In Apps umožňujú jednoduchú a rýchlu analýzu údajov o liekoch registrovaných na Slovensku.

Aplikácie Pharm-In Apps využíva až 75% farmaceutických spoločností v SR.

Prehľadnosť na prvom mieste

Aplikácie Pharm-In Apps využívajú dostupné a vyžiadané údaje z viacerých verejne dostupných zdrojov a zhromažďujú a analyzujú ich v spoločnom virtuálnom prostredí. Údaje v aplikáciách sa aktualizujú každý deň, resp. v rovnakej frekvencii ako sa aktualizujú údaje v zdrojových databázach. Aplikácie obsahujú okrem údajov preberaných z verejne dostupných zdrojov aj vlastné výpočty a analýzy, ktoré sa opierajú o platné legislatívne a metodické normy a tiež znalosti a skúsenosti z oblasti rozhodovacej praxe MZ SR.

Novinka – mobilná aplikácia

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Úplnou novinkou je nová unikátna mobilná aplikácia Pharm-In Apps, ktorá ponúka na jednom mieste všetky dôležité informácie o liekoch registrovaných v SR. Údaje v aplikácii sú denne aktualizované, prehľadne zobrazené a kdekoľvek dostupné, takže ku všetkým informáciám je možné sa dostať pohodlne v priebehu niekoľkých sekúnd.

Stačí naozaj niekoľko klikov a máte prehľad o: 

  • všetkých základných informáciách o lieku, vrátane SPC
  • cenách, úhradách a doplatkoch zvoleného lieku a konkurencie, vrátane referenčných cien a predikcií do budúcnosti
  • podmienkach úhrady, vrátane indikačných a preskripčných obmedzení
  • prebiehajúcich konaniach o cene a úhrade na portáli MZ SR a ich úspešnosti
  • spotrebe liekov a výdavkov zdravotných poisťovní
  • cenách liekov v krajinách EÚ

Mobilná aplikácia Pharm-In Apps využíva dostupné a vyžiadané údaje z verejne dostupných zdrojov a z desktopovej verzie aplikácií. Údaje v aplikácii sa preberajú z viacerých zdrojov tak, aby boli ľahko a rýchlo využiteľné. Aktualizujú sa každý deň, resp. v rovnakej frekvencii ako sa aktualizujú údaje v zdrojových databázach.

Všetko vyhľadáte do pár sekúnd

Nech ste kdekoľvek, s mobilnou aplikáciou máte vždy poruke všetky informácie o liekoch registrovaných na Slovensku. Na firemnej porade, na dôležitom stretnutí, alebo pri diskusii s lekárom, alebo lekárnikom vám stačí niekoľko sekúnd na to, aby ste vyhľadali potrebné informácie, alebo našli odpoveď na položenú otázku.

Nechajte aplikáciu nech Vás informuje o všetkom dôležitom

V mobilnej aplikácii si nájdete vždy aktuálne informácie, ktoré sú užitočné pre profesionálov pracujúcich v oblasti zdravotníctva, ako napríklad novinky o aktuálnom dianí a zmenách v liekovej legislatíve, informácie o novoregistrovaných liekoch, konaniach o cenách a úhradách za lieky, spotrebe liekov, nových publikáciách, či plánovaných školeniach. Ak si povolíte v telefóne prijímanie push notifikácií, zakaždým obdržíte okamžitú informáciu o nových správach v aplikácii.

Nech ste kdekoľvek, s Pharm-In Apps máte vždy poruke všetky informácie o liekoch!

Zdroje:

https://www.pharmin.sk/sk/pharm-in-apps/

https://www.mobile.pharminapps.sk/